Hướng dẫn đồng bộ Git WPEngine

WPEngine là một nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu Hosting dành cho WordPress. Bên cạnh Pantheon, WPEngine cũng được nhiều bên sử dụng để chạy production cho các website của mình. Ta hãy cùng tìm hiểu cách thức đồng bộ Git WPEngine nhé.