Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Khắc phục lỗi SourceTree SSH Key chưa cache

Khi cài SourceTree và tạo key SSH mới, có thể bạn sẽ gặp lỗi không thể lấy dữ liệu về…
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Đồng bộ code trong SourceTree trên máy tính Windows

SourceTree hoạt động tốt với Mac, nhưng khi sử dụng trên Windows 10 thì thường không lưu public key/private key…
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Sử dụng Git Blame trên SourceTree

Git Blame là một công cụ tuyệt vời cho phép chúng ta xác định được ai là người đã tạo…
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Sử dụng SourceTree để code đẹp hơn

SourceTree là một ứng dụng hữu ích dành cho các developer mê mẩn Mac OSX. Dùng SourceTree để xem code…