Hướng dẫn thêm custom style cho Block Editor trong WordPress

Sử dụng Gutenberg, trình soạn thảo Block Editor mới, trên những giao diện WordPress không tương thích có thể khiến…
Storybook

Tra cứu các component trong Gutenberg dễ dàng trên StoryBook

Sau khi ra mắt phiên bản WordPress 5.0, dường như việc sử dụng và làm quen với Gutenberg vẫn còn…
Thêm danh mục mới trong Gutenberg Block

Hướng dẫn đăng ký Category mới trong Gutenberg Block

Mặc định, trình soạn thảo Gutenberg cung cấp 5 category chính dành cho các core block. Tuy vậy, nếu bạn…
Thêm block mới trong Gutenberg

Giới thiệu toàn tập về Gutenberg – trình soạn thảo mới của WordPress

Trong nhiều năm, WordPress sử dụng trình soạn thảo mặc định và nó ngày càng thiếu đi khả năng linh…