Lập trình WordPress

Sử dụng WordPress không khó, nhưng lập trình WordPress thì đòi hỏi nhiều kiến thức và kĩ năng tra cứu. Việc lập trình WordPress chuyên nghiệp, thông minh đòi hỏi lối tư duy phù hợp và đáp ứng tối đa hiệu suất làm việc và khả năng linh động của WordPress.

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...
Xem thêm
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...
Xoá tất cả post type bằng MySQL trong WordPress

15/06/2022

Xoá tất cả post type bằng MySQL trong WordPress
Nếu bạn có ít bài viết, việc xoá có thể thực hiện đơn giản thông qua giao diện quản trị....

13/12/2021

Hướng dẫn thêm tài khoản admin trong database WordPress
Bạn có thể tạo nhanh tài khoản quản trị (cấp cao nhất) trong website WordPress thông qua việc truy cập...

25/10/2021

Sự khác biệt giữa hai nền tảng tạo website WordPress.org và WordPress.com
Mặc dù có nhiều tài liệu và blog chia sẻ về cách phân biệt này, từ góc nhìn của Code...
WordPress

12/06/2021

Hướng dẫn thêm ACF Field data vào trong REST API WordPress
Nếu bạn cần đẩy thêm trường dữ liệu từ ACF Field trong REST API WordPress, hướng dẫn ngắn gọn sau...
Giao diện Backup Guard

16/02/2020

Hướng dẫn lấy database backup trong WordPress Admin
Trong một số trường hợp, chúng ta không thể truy cập command hay phpMyAdmin để lấy database. Khi ấy, cài...

08/01/2020

Hướng dẫn thêm custom style cho Block Editor trong WordPress
Sử dụng Gutenberg, trình soạn thảo Block Editor mới, trên những giao diện WordPress không tương thích có thể khiến...

03/12/2019

Dịch SEOPress – nhận license SEOPress Premium, chỉ trong tuần này!
Một hoạt động thú vị khác mà Code Tốt muốn mọi người cùng tham gia trong tuần này là việc...