Hướng dẫn thêm ACF Field data vào trong REST API WordPress

Rate this post

Nếu bạn cần đẩy thêm trường dữ liệu từ ACF Field trong REST API WordPress, hướng dẫn ngắn gọn sau đây sẽ giúp bạn.

Chẳng hạn, trong post type “Custom Post Type” (đặt ví dụ) của mình có 1 field tên là “submission_url” dùng để lưu 1 địa chỉ web nào đó:

ACF Field trong 1 post type

Mình sẽ cần gọi nó ra thành 1 field key như này khi truy cập vào đường dẫn, ví dụ codetot.net/wp-json/v2/custom_post_type:

Đọc REST API và thêm giá trị key

Để đọc giao diện REST API dễ hơn thì bạn mở trên Firefox hoặc mở với reqbin.com nhé.

Thì bạn có thể dùng hook rest_api_init để thực hiện với function register_rest_field như sau. Đặt đoạn code này trong functions.php nhé:

<?php

function create_acf_fields_key_for_rest_api() {
 register_rest_field(
  [ 'custom_post_type' ], // add post types here
  'wikipedia_url', // name of the field
  array(
   'get_callback' => 'codetot_get_acf_fields_for_api',
   'update_callback' => null,
   'schema' => null,
  )
 );
}
add_action( 'rest_api_init', 'create_acf_fields_key_for_rest_api' );

function codetot_get_acf_fields_for_api( $object ) {
 $data = get_field( 'submission_url', get_the_ID() );
 return $data ?: false;
}

?>

Viết một bình luận

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Liên hệ: 0876-80-84-80
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...