Tắt chức năng WordPress Recovery Mode

Chức năng WordPress Recovery Mode xuất hiện từ phiên bản WordPress 5.2. Khi website có vấn đề và gây ra…
WordPress

Quản lý người dùng trong WordPress

Như các bạn đã biết, WordPress đóng vai trò là một CMS (Content Management System), trong đó việc quản lý…
WordPress Multilingual Plugin

Hướng dẫn sử dụng plugin WPML

ƯPML (WordPress Multilingual Plugin) là plugin tốt nhất dành cho website đa ngôn ngữ sử dụng mã nguồn mở WordPress.…