Hướng dẫn sử dụng WordPress

13/06/2022

Tắt chức năng WordPress Recovery Mode
Chức năng WordPress Recovery Mode xuất hiện từ phiên bản WordPress 5.2. Khi website có vấn đề và gây ra...
Xem thêm
WordPress

29/05/2022

Quản lý người dùng trong WordPress
Như các bạn đã biết, WordPress đóng vai trò là một CMS (Content Management System), trong đó việc quản lý...
WordPress Multilingual Plugin

06/12/2021

Hướng dẫn sử dụng plugin WPML
ƯPML (WordPress Multilingual Plugin) là plugin tốt nhất dành cho website đa ngôn ngữ sử dụng mã nguồn mở WordPress....