Tài nguyên

Thư viện Javascript zooming

01/12/2018

Giới thiệu thư viện zooming.js dành cho thư viện ảnh
Với chức năng phóng to ảnh mượt mà, zooming có thể là một package mà bạn nên có trong project...
Xem thêm
scrollreveal

26/12/2017

Scroll animation mượt hơn với thư viện Javascript ScrollReveal
Scroll animation bằng các thư viện Javascript như ScrollReveal giúp website của bạn hoạt động mượt mà và gây thiện...

24/11/2017

Chia sẻ giao diện WordPress tải ebook miễn phí
Sau khi kết thúc dự án thử nghiệm xây dựng một website bằng WordPress phục vụ cộng đồng, cung cấp...