Chia sẻ giao diện WordPress tải ebook miễn phí

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 4]

Share vì hữu ích

Sau khi kết thúc dự án thử nghiệm xây dựng một website bằng WordPress phục vụ cộng đồng, cung cấp các liên kết tải ebook miễn phí và được đóng góp bởi chính những người dùng, Code Tốt đã quyết định phát hành bản giao diện của code này theo bản quyền MIT để các bạn tham khảo.

Giới thiệu về giao diện

Dự án là một thử nghiệm với mục đích viết giao diện với “native” nhất có thể, tức là hạn chế tối thiểu tích hợp các plugin bổ sung tính năng.

Các tính năng phát triển cũng khá thú vị bao gồm:

– Cung cấp giao diện để người dùng (có role Cộng tác viên trở lên) có thể đăng ebook ngoài website mà không truy cập backend.

– Sử dụng source gulp + scss để tiện compile

– Nhiều tính năng gốc không cần thiết của WordPress được giản lược để tăng tốc độ truy cập website.

Giao diện rất phù hợp để các bạn developer mới làm WordPress tham khảo. Phần nhiều code từ giao diện này cũng tham khảo từ theme TwentySeventeen do WordPress team phát triển.

Tải về máy

Một số bug trong giao diện chưa được kiểm tra kĩ, các bạn có thể vào GitHub để contribute nếu cần nhé.

Share vì hữu ích

About Khôi 'Pro' Nguyễn

Technical Lead tại Solis Lab. Quản lý ngôn ngữ tại vi.wordpress.org.

View all posts by Khôi 'Pro' Nguyễn →

2 Comments on “Chia sẻ giao diện WordPress tải ebook miễn phí”

  1. Bạn có thể dùng WP_Query để gọi ra thôi.

   
   $args = array(
    'post_type' => 'ebook',
    'post_status' => 'publish',
    'posts_per_page' => 20
   );
   $list = new WP_Query($args);
   if( $list->have_posts() ) {
    while( $list->have_posts() ) : $list->the_post();
    // Output ebook
     get_template_part('content', 'single');
    endwhile;
    wp_reset_query();
   }
   

Trả lời