Giao diện Backup Guard

Hướng dẫn lấy database backup trong WordPress Admin

Trong một số trường hợp, chúng ta không thể truy cập command hay phpMyAdmin để lấy database. Khi ấy, cài…

Hướng dẫn backup WPEngine xuống máy tính của bạn

WPEngine cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên cho website WordPress. Bạn sẽ tải xuống các thành…