HTML5 + CSS3 + Javascript: Xây dựng select field responsive

Việc xây dựng các mục chọn Select (Select Field) đẹp về hình thức và hoạt động tốt cả về tính năng là một bài toán rất cơ bản dành cho các lập trình viên khi bắt đầu vào lập trình Frontend. Code Tốt xin hướng dẫn cách xây dựng một tính năng hoàn thiện và hoạt động tương thích đúng chuẩn responsive.

Đọc tiếp