DirectAdmin

Hướng dẫn cấu hình Git đồng bộ trên hosting DirectAdmin

Sau khi bài viết Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel được cho lên, mình có nhận…
Git

Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel

Rất nhiều người biết dùng GitHub, nhưng khi khách hàng yêu cầu bàn giao source code thì nén file trên…

Hướng dẫn thay đổi CHMOD hàng loạt file và folder trên hosting sau khi tải lên Git

Mình có gặp trục trặc là một số hosting nhận diện việc thay đổi permission của file/folder trên Git và…