Công cụ lập trình

Hướng dẫn cấu hình Git đồng bộ trên hosting DirectAdmin

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Sau khi bài viết Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel được cho lên, mình có nhận được một số ý kiến về cách thức triển khai tương tự trên hosting DirectAdmin nên viết bài hướng dẫn này để các bạn tiện theo dõi và làm theo.

Yêu cầu bắt buộc

Khác với cPanel có hỗ trợ sẵn Git, trên Directadmin bạn cần cài thêm git package.

  • Đăng nhập quyền root trên Terminal, ví dụ ssh root@xx.xx.xxx.xx (ip của server)
  • Nhập câu lệnh: yum update -y && yum install git -y (cần cập nhật package đầy đủ thì mới install được)

Thêm SSH Key vào tài khoản Directadmin

Tiếp theo, bạn cần truy cập giao diện DirectAdmin, đăng nhập bằng tài khoản level User (chứ không phải admin nhé).

Tìm đến menu SSH Keys. Nếu không thấy menu này, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp hosting để bật lên.

Menu SSH Keys trong Directadmin

Tiếp đến, bạn thêm SSH key vào trong phần Paste Authorized Key:

Thêm SSH Key trong DirectAdmin

Tới đây, mọi việc vẫn chưa ok đâu, bạn cần add key vào trong folder .ssh/ như sau:

Truy cập vào menu File Manager

Truy cập menu File Manager trong DirectAdmin

Tiếp đến, bạn tìm thư mục .ssh và upload 2 file id_rsa, id_rsa.pub trong máy tính của bạn lên. Lưu ý:

  • Cần CHMOD lại các file này thành 600 nhé.
  • Nội dung của key id_rsa.pub cần có trong tài khoản GitHub hay GitLab của bạn.

Folder .ssh trong Directadmin

Giờ hãy kiểm tra bằng cách truy cập và thử lấy về 1 Git xem sao.

Đầu tiên, bạn truy cập vào server bằng Git Bash, đăng nhập với username và chuyển vào folder public_html có sẵn

ssh user@xx.xx.xxx.xx
cd domains/<your_domain.com>/public_html/

Tiếp theo, bạn cần xóa hết file và folder hiện tại đi đã nhé.

Giờ, chúng ta cần tạo 1 Git repository và tải thử WordPress về nhé:

git init
git remote add origin git@github.com:wordpress/wordpress.git
git fetch origin
git reset --hard origin/master

Giờ, bạn thử truy cập đường dẫn tên miền xem có ra giao diện cài đặt WordPress không nhé.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết