GitLab CI dành cho người mới bắt đầu

GitLab CI không phải câu chuyện mới, nhưng một khi bạn đã biết đến và sử dụng nó, bạn sẽ bị “nghiện” và không thể từ bỏ nó đâu.

Read more »

GitLab: Hướng dẫn đổi đường dẫn Git repo

Trong một số trường hợp, việc cập nhật đường dẫn cho Git Repo mới sẽ cần bạn đồng thời cập nhật trên máy tính. Bạn sẽ không muốn phải cài…

Read more »

Merge Request như thế nào trong GitLab

Khi bạn làm việc với Git Flow, việc tạo các branch tách ra để thực hiện công việc và sau đó được gộp vào cây chính (develop hoặc master) thay…

Read more »