GitLab CI dành cho người mới bắt đầu

GitLab CI không phải câu chuyện mới, nhưng một khi bạn đã biết đến và sử dụng nó, bạn sẽ bị “nghiện” và không thể từ bỏ nó đâu.

Read more »