Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux

5/5 - (1 bình chọn)

Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để tiện thao tác các câu lệnh, bạn có thể tham khảo cách Code Tốt áp dụng như sau.

Bước 1: Đăng nhập

Truy cập vào môi trường thông qua SSH hoặc Terminal.

Bước 2: Chạy câu lệnh tải WP-CLI (hoặc xem thêm ở đây)

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Bước 3: Kiểm tra cài đặt xem xong chưa

php wp-cli.phar --info

Bước 4: Thử nghiệm câu lệnh WP-CLI

Bạn vào folder có chứa project WordPress, ví dụ

cd public_html

Chạy câu lệnh kiểm tra config

php ../wp-cli.phar config

Nếu kết quả trả ra là danh sách cấu hình WP, như vậy bạn đã cài đặt WP CLI thành công.

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...