scrollreveal

Scroll animation mượt hơn với thư viện Javascript ScrollReveal

Scroll animation bằng các thư viện Javascript như ScrollReveal giúp website của bạn hoạt động mượt mà và gây thiện cảm với người dùng hơn.

Read more »

Bạn biết về Javascript Filter Function?

Javascript Filter là một phương thức được nhắc đến ngày càng nhiều, đặc biệt là khi kết hợp cùng tiêu chuẩn ES6.

Read more »

Tìm hiểu về Javascript Map Function

Javascript Map Function được sử dụng để áp dụng một function vào trong mỗi element của array. Từ đó, một array mới sẽ được tạo ra.

Read more »

Sử dụng StandardJS để code Javascript chuẩn không cần chỉnh

Việc viết code tốt và có chuẩn mực, theo những quy định chặt chẽ, là một yếu tố giúp việc bảo trì, nâng cấp được dễ dàng. Nếu bạn sử…

Read more »

Javascript: Sử dụng Event Delegation

Nếu bạn làm việc với các sự kiện trong Javascript, chẳng hạn như event click, sẽ có lúc bạn nghe tới Event Delegation. Trong jQuery, nó còn được biết đến…

Read more »

Javascript chuẩn: Check số lượng đối tượng trước khi bật slider

Nắm được các pattern Javascript thông thường và ứng dụng để tăng performance là một cách hiệu quả để giúp application của bạn hoạt động nhanh và không dùng thừa…

Read more »

Javascript: Xây dựng tư duy logic functional programming

Với nhiều người đã sử dụng Javascript (ES5) hay jQuery, việc biến JS trở thành 1 mớ bòng bong dường như là chuyện thường như cơm bữa. Code Tốt xin…

Read more »
So sánh jQuery và Javascript Objects

Phân biệt Javascript DOM Element và jQuery Object

Việc phân biệt đối tượng tác động của Javascript là rất quan trọng. Trong bài viết này, Code Tốt xin chia sẻ cách chúng ta phân biệt và sắp xếp…

Read more »