Hướng dẫn sử dụng plugin WPML

ƯPML (WordPress Multilingual Plugin) là plugin tốt nhất dành cho website đa ngôn ngữ sử dụng mã nguồn mở WordPress. Code Tốt xin giới thiệu các phần sử dụng thông thường giúp các bạn lập trình viên và người dùng website nắm được cách cấu hình.