Công cụ lập trình

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn lần lượt đạt được điều này (đã test).

Bước 1: Đảm bảo trên máy của bạn có Homebrew.

Bước 2: Cài đặt bản PHP phù hợp (ở thời điểm này, mình đề xuất vẫn sử dụng PHP 7.4).

Kiểm tra bằng Terminal:

php -v

Nếu kết quả ra khác, bạn có thể tải bản 7.4 về theo các câu lệnh sau:

brew install php@7.4
brew services restart php
brew unlink php@<bản php khác, vd 8.2>
brew link php@7.4

Tiếp theo, để cài đặt php extension mongodb trên đời Mac chip M1, bạn tiếp tục câu lệnh sau:

CFLAGS=-I/opt/homebrew/include pecl install mongodb

Kết quả nếu câu lệnh trên thành công:

Build process completed successfully
Installing '/opt/homebrew/Cellar/php@7.4/7.4.33_1/pecl/20190902/mongodb.so'
install ok: channel://pecl.php.net/mongodb-1.15.0
Extension mongodb enabled in php.ini

Have fun!

1 1 đánh giá
Đánh giá bài viết