Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1

5/5 - (1 bình chọn)

Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn lần lượt đạt được điều này (đã test).

Bước 1: Đảm bảo trên máy của bạn có Homebrew.

Bước 2: Cài đặt bản PHP phù hợp (ở thời điểm này, mình đề xuất vẫn sử dụng PHP 7.4).

Kiểm tra bằng Terminal:

php -v

Nếu kết quả ra khác, bạn có thể tải bản 7.4 về theo các câu lệnh sau:

brew install [email protected]
brew services restart php
brew unlink php@<bản php khác, vd 8.2>
brew link [email protected]

Tiếp theo, để cài đặt php extension mongodb trên đời Mac chip M1, bạn tiếp tục câu lệnh sau:

CFLAGS=-I/opt/homebrew/include pecl install mongodb

Kết quả nếu câu lệnh trên thành công:

Build process completed successfully
Installing '/opt/homebrew/Cellar/[email protected]/7.4.33_1/pecl/20190902/mongodb.so'
install ok: channel://pecl.php.net/mongodb-1.15.0
Extension mongodb enabled in php.ini

Have fun!

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...