Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

5/5 - (1 bình chọn)

Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import database MySQL lên Docker nên chia sẻ với mọi người.

Môi trường mình đang sử dụng là EasyPanel nhé, một control panel có bản free khá ổn để build docker, và có bản Pro nếu muốn nâng cấp xịn xò hơn.

EasyPanel build theo môi trường Docker và có một số tuỳ chọn build khác, tựu chung là nhanh gọn nhẹ, anh em khỏi cần lên cloud tốn tiền mà vẫn xài được.

Import SQL lên thông qua SFTP

Đầu tiên, bạn cần SFTP để access và truy cập. Có thể dùng root / pass VPS của bạn để login nhé.

Ví dụ mình upload file database-codetot.sql vào folder root của VPS.

Tìm danh sách các Docker Container đang chạy

docker ps

Đi tìm các Docker đang bật để lấy CONTAINER ID của Docker mình cần import SQL. Chẳng hạn, CONTAINER ID của mình là 05aeffa68e53.

Chạy lệnh copy vào Docker

docker copy database-codetot.sql 05aeffa68e53:/database-codetot.sql

Lệnh trên sẽ copy file từ VPS vào môi trường Docker. Bạn có thể đổi tên, lưu ý sau mã CONTAINER ID có thêm dấu “:” nhé.

Login Docker và lên môi trường Bash

docker exec -it 05aeffa68e53 bin/bash

Bạn có thể kiểm tra file đã có chưa bằng câu lệnh:

ls -la

Import MySQL trên Docker

Giờ ta tiến hành import DB vì đã có file rồi.

mysql -u root -p <db_name> < database-codetot.sql
Enter password:

Nhập mật khẩu để import (root, hoặc muốn đổi db cụ thể thì bạn thay username root nhé).

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy DB đã được import thành công.

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...