Sử dụng rsync cơ bản để đồng bộ giữa hai remote cloud storage

Rsync là công cụ khá hay giúp việc di chuyển dữ liệu giữa các cloud media storage, ví dụ S3, DigitalOcean Spaces tương tự như khi bạn thực hiện lệnh chuyển server. Mình thì đã áp dụng thành công cho các khách hàng tại Code Tốt để sử dụng lưu trữ cực kì hữu dụng mà chi phí lại rất phù hợp.

Đọc tiếp

Khắc phục lỗi lệnh git modules cho .gitmodules không tải source code

Git

Mình rất hay có thói quen sử dụng .gitmodules/ để nhúng theme và plugin đang trong quá trình phát triển hay bảo trì vào các dự án. Code Tốt hiện có base là ct-bones (theme cha) và ct-blocks (plugin) dùng cho khách hàng lập trình, và đôi khi cũng gặp tình huống không thể tải source về máy.

Đọc tiếp