Quản lý người dùng trong WordPress

WordPress

Như các bạn đã biết, WordPress đóng vai trò là một CMS (Content Management System), trong đó việc quản lý người dùng trong WordPress sẽ có các quyền khác nhau là điều chắc chắn có. Bài viết này sẽ giải thích đơn giản các quyền của mỗi level người dùng được cấp phép trong WordPress.

Đọc tiếp

Sự khác biệt giữa hai nền tảng tạo website WordPress.org và WordPress.com

Mặc dù có nhiều tài liệu và blog chia sẻ về cách phân biệt này, từ góc nhìn của Code Tốt, vẫn có rất nhiều khách hàng mới tiếp cận với dịch vụ thiết kế website thường xuyên đặt câu hỏi. Dưới đây là những so sánh mình thấy là dễ hiểu nhất.

Đọc tiếp