Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

5/5 - (1 bình chọn)

LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài đặt extension ioncube loader vào trong LocalWP để các website có plugin được mã hoá có thể chạy trên môi trường local.

Cài đặt ioncube-loader wizard

Đầu tiên, bạn tải ioncube loader phiên bản tương ứng hệ điều hành tại đây. Wizard cung cấp một file .php để giúp bạn kiểm tra phiên bản local phù hợp để cài đặt. Ví dụ, sau khi mình tải về trên Windows 10 thì phiên bản của mình là “Windows VC15 non-TS x86-64 Loaders”.

Sau đó, copy nguyên folder /ioncube vào thư mục chứa Local Websites, ví dụ D:/LocalWP_Sites/<folder dự án>/ và chạy trên trình duyệt url local.

Ví dụ:

http://codetot.test/ioncube/loader-wizard.php

Tiếp theo, trình wizard sẽ kiểm tra và cho bạn hướng dẫn tải bản phù hợp.

Cài đặt ioncube loaders wizard

Sau khi tải về, bạn vẫn làm cách cài tương tự, nhưng lần này sẽ hiện ra hướng dẫn làm theo bước cài đặt 2, 3, 4.

  1. Copy các file *.dll vào đúng folder chỉ định
  2. Sửa file D:/LocalWP_Sites/<folder dự án>/conf/php/php.ini.hbs và thêm dòng “zend_extension = …” trong hướng dẫn. Lưu ý thêm vào ngay trước khi load bất kỳ dòng “zend_extension” nào khác.

Ví dụ:

zend_extension = “C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Local/lightning-services/php-7.3.5+10/bin/win64/ext\ioncube_loader_win_7.3.dll”
Cuối cùng, restart lại app trên LocalWP và chạy một lần nữa wizard.
Kết quả nếu báo cài thành công:
Cài đặt thành công ion cube loader

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...