Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

5/5 - (1 bình chọn)

LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài đặt extension ioncube loader vào trong LocalWP để các website có plugin được mã hoá có thể chạy trên môi trường local.

Cài đặt ioncube-loader wizard

Đầu tiên, bạn tải ioncube loader phiên bản tương ứng hệ điều hành tại đây. Wizard cung cấp một file .php để giúp bạn kiểm tra phiên bản local phù hợp để cài đặt. Ví dụ, sau khi mình tải về trên Windows 10 thì phiên bản của mình là “Windows VC15 non-TS x86-64 Loaders”.

Sau đó, copy nguyên folder /ioncube vào thư mục chứa Local Websites, ví dụ D:/LocalWP_Sites/<folder dự án>/ và chạy trên trình duyệt url local.

Ví dụ:

http://codetot.test/ioncube/loader-wizard.php

Tiếp theo, trình wizard sẽ kiểm tra và cho bạn hướng dẫn tải bản phù hợp.

Cài đặt ioncube loaders wizard

Sau khi tải về, bạn vẫn làm cách cài tương tự, nhưng lần này sẽ hiện ra hướng dẫn làm theo bước cài đặt 2, 3, 4.

  1. Copy các file *.dll vào đúng folder chỉ định
  2. Sửa file D:/LocalWP_Sites/<folder dự án>/conf/php/php.ini.hbs và thêm dòng “zend_extension = …” trong hướng dẫn. Lưu ý thêm vào ngay trước khi load bất kỳ dòng “zend_extension” nào khác.

Ví dụ:

zend_extension = “C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Local/lightning-services/php-7.3.5+10/bin/win64/ext\ioncube_loader_win_7.3.dll”
Cuối cùng, restart lại app trên LocalWP và chạy một lần nữa wizard.
Kết quả nếu báo cài thành công:
Cài đặt thành công ion cube loader

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...