Xoá tất cả post type bằng MySQL trong WordPress

Nếu bạn có ít bài viết, việc xoá có thể thực hiện đơn giản thông qua giao diện quản trị.…
Giao diện Backup Guard

Hướng dẫn lấy database backup trong WordPress Admin

Trong một số trường hợp, chúng ta không thể truy cập command hay phpMyAdmin để lấy database. Khi ấy, cài…

Hướng dẫn tạo mật khẩu MD5 trong Sequel Pro

Trong Sequel Pro, giao diện UI tương tác dành cho người dùng khá thân thiện. Ta sẽ tìm hiểu cách…