Hướng dẫn lấy database backup trong WordPress Admin

Giao diện Backup Guard

Trong một số trường hợp, chúng ta không thể truy cập command hay phpMyAdmin để lấy database. Khi ấy, cài đặt và sử dụng plugin Backup Guard là cách tốt nhất để bạn có thể lấy backup sql về máy của mình trong giao diện quản trị wp-admin của WordPress.

Đọc tiếp