Công cụ lập trình

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Xem thêm
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Git

05/09/2022

Mẹo Git: Khắc phục lỗi fatal: unable to create thread: Resource temporarily unavailable
Lỗi Git này hay gặp phải khi bạn mới sử dụng Git trên shared hosting có giới hạn tài nguyên.Đọc...
Sử dụng rsync cơ bản để đồng bộ giữa hai remote cloud storage

23/08/2022

Sử dụng rsync cơ bản để đồng bộ giữa hai remote cloud storage
Rsync là công cụ khá hay giúp việc di chuyển dữ liệu giữa các cloud media storage, ví dụ S3,...
Git

23/08/2022

Khắc phục lỗi lệnh git modules cho .gitmodules không tải source code
Mình rất hay có thói quen sử dụng .gitmodules/ để nhúng theme và plugin đang trong quá trình phát triển...
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

08/03/2022

Khắc phục lỗi SourceTree SSH Key chưa cache
Khi cài SourceTree và tạo key SSH mới, có thể bạn sẽ gặp lỗi không thể lấy dữ liệu về...

17/09/2021

Hướng dẫn cài WP CLI trên máy tính Windows
WP CLI là công cụ dành cho bất kỳ ai yêu thích WordPress nhưng mong muốn dễ dàng thực hiện...