Khắc phục lỗi lệnh git modules cho .gitmodules không tải source code

Rate this post

Mình rất hay có thói quen sử dụng .gitmodules/ để nhúng theme và plugin đang trong quá trình phát triển hay bảo trì vào các dự án. Code Tốt hiện có base là ct-bones (theme cha) và ct-blocks (plugin) dùng cho khách hàng lập trình, và đôi khi cũng gặp tình huống không thể tải source về máy.

Ví dụ file `.gitmodules` có nội dung sau:

“`txt
[submodule “wp-content/plugins/ct-blocks”]
path = wp-content/plugins/ct-blocks
url = git@github.com:codetot-web/ct-blocks.git
[submodule “wp-content/themes/ct-bones”]
path = wp-content/themes/ct-bones
url = git@github.com:codetot-web/ct-bones.git
“`

Để sử dụng `git submodule`, ta cần chủ yếu hai câu lệnh sau:

– Sử dụng lần đầu khi lấy dự án, ta gõ `git submodule init`
– Để lấy source cập nhật của mỗi repository, ta chạy `git submodule update`

Nếu khi bạn chạy cả lệnh số 1 lẫn lệnh số 2 đều không có tác dụng, bạn sẽ phải chạy lại các source `git submodule add ` nhé.

Chẳng hạn, như với 2 repository ở trên, mình cần chạy lại:

“`
git submodule add git@github.com:codetot-web/ct-blocks.git wp-content/plugins/ct-blocks
git submodule add git@github.com:codetot-web/ct-bones.git wp-content/themes/ct-bones
“`

Kết quả là repository đã được kéo về từ GitHub và có thể sử dụng tiếp.

Viết một bình luận

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Liên hệ: 0876-80-84-80
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...