Khắc phục lỗi lệnh git modules cho .gitmodules không tải source code

Rate this post

Mình rất hay có thói quen sử dụng .gitmodules/ để nhúng theme và plugin đang trong quá trình phát triển hay bảo trì vào các dự án. Code Tốt hiện có base là ct-bones (theme cha) và ct-blocks (plugin) dùng cho khách hàng lập trình, và đôi khi cũng gặp tình huống không thể tải source về máy.

Ví dụ file `.gitmodules` có nội dung sau:

[submodule "wp-content/plugins/ct-blocks"]
path = wp-content/plugins/ct-blocks
url = [email protected]:codetot-web/ct-blocks.git
[submodule "wp-content/themes/ct-bones"]
path = wp-content/themes/ct-bones
url = [email protected]:codetot-web/ct-bones.git

Để sử dụng `git submodule`, ta cần chủ yếu hai câu lệnh sau:

– Sử dụng lần đầu khi lấy dự án, ta gõ `git submodule init`
– Để lấy source cập nhật của mỗi repository, ta chạy `git submodule update`

Nếu khi bạn chạy cả lệnh số 1 lẫn lệnh số 2 đều không có tác dụng, bạn sẽ phải chạy lại các source `git submodule add ` nhé.

Chẳng hạn, như với 2 repository ở trên, mình cần chạy lại:

git submodule add [email protected]:codetot-web/ct-blocks.git wp-content/plugins/ct-blocks
git submodule add [email protected]:codetot-web/ct-bones.git wp-content/themes/ct-bones

Kết quả là repository đã được kéo về từ GitHub và có thể sử dụng tiếp.

Bạn quan tâm bài viết hay? Hãy ủng hộ bằng cách đăng ký gói dịch vụ bảo trì website của Code Tốt.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...