Khắc phục lỗi SourceTree SSH Key chưa cache

Rate this post

Khi cài SourceTree và tạo key SSH mới, có thể bạn sẽ gặp lỗi không thể lấy dữ liệu về do ssh key chưa được cache.

Lỗi như sau:

git -c diff.mnemonicprefix=false -c core.quotepath=false fetch origin
The server's host key is not cached in the registry. You
have no guarantee that the server is the computer you
think it is.
The server's rsa2 key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 aa:d1:aa:00:bb:c0:b0:a0:d0:e0:f0:a0:a1:00:11:ee
If you trust this host, enter "y" to add the key to
PuTTY's cache and carry on connecting.
If you want to carry on connecting just once, without
adding the key to the cache, enter "n".
If you do not trust this host, press Return to abandon the
connection.

Thực ra đây không phải là lỗi mà nhẽ ra có 1 popup hiện ra và bạn chọn Yes là xong. Rất tiếc là SourceTree không xử lý case này dẫn tới UI chui vào đường chết.

Cách khắc phục đề xuất:

Bạn mở Git Bash ra, nếu chưa tạo key thì ssh-keygen còn nếu có key SSH trên máy rồi thì chạy tiếp:

eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/<tên file chứa openssh key (không có chữ .pub)>

Tiếp theo, bạn mở SourceTree lên, truy cập menu Tools / Options

Trong menu tiếp theo, bạn để nguyên tab General và cấu hình SSH Client là OpenSSH cùng chọn vị trí vào file .ssh/<file .pub> của bạn.

Sau đó mới thử Fetch lại dữ liệu xem sao là thành công thôi.

Viết một bình luận

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Liên hệ: 0876-80-84-80
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...