Fix lỗi permission denied trong NodeJS trên Windows

Rate this post

Hôm nay gặp lỗi không bật được localhost:3000 trên NodeJS, nên mình chia sẻ cách fix trên máy tính Windows.

Mô tả lỗi:

[14:53:26] Finished 'watchFiles' after 106 ms
[14:53:26] Finished 'watch' after 109 ms
events.js:377
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^
Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:3000
  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1303:21)
  at listenInCluster (net.js:1368:12)
  at Server.listen (net.js:1454:7)

Lỗi trên do Network Interface của Windows có vấn đề và cần restart lại.

Bạn mở cmd bằng quyền Administrator lên và gõ câu lệnh:

net stop winnat
net start winnat

Sau đó chạy lại lệnh trên NodeJS là được.

Viết một bình luận

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Liên hệ: 0876-80-84-80
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...