Hướng dẫn thêm tài khoản admin trong database WordPress

Rate this post

Bạn có thể tạo nhanh tài khoản quản trị (cấp cao nhất) trong website WordPress thông qua việc truy cập công cụ quản trị database nào đó, chẳng hạn như phpMyAdmin.

Bước 1: Truy cập vào database và login thành công

Bước 2: Tìm table wp_users (hoặc cái gì đó_users)

Bước 3: Chọn Insert, nhập lần lượt các thông tin sau:

  • user_login: là tên tài khoản, không dấu không khoảng cách, ví dụ codetot, hoặc nhập luôn email cũng được.
  • user_pass: nhập mật khẩu, lưu ý chọn mã hóa là MD5 nhé
  • user_email: là email của tài khoản cần tạo

Bước 4: Ấn nút Save để lưu thông tin tài khoản mới. Hãy xem trong danh sách vừa tạo ở cột ID xem tài khoản mới tạo có mã số là gì để dùng ở bước tiếp theo.

Lúc này, bạn sẽ cần set quyền cho tài khoản vừa mới tạo nữa nhé. Hãy làm theo bước tiếp theo.

Bước 5: Chuyển sang table wp_usermeta hoặc cái-gì-đó_usermeta nhé. Ta cũng dùng Insert để thêm mới.

Nhập thông tin như sau:

  • user_id: tương tự bước số 4 khi bạn có thông tin ID
  • meta_key: nhập wp_capabilities
  • meta_value: a:1:{s:13:"administrator";b:1;}

Giờ, bạn hãy lưu lại và thử đăng nhập nhé. 99% là bạn sẽ đăng nhập thành công trừ khi gặp mấy vấn đề như link login là link khác hay cần whitelist ip để truy cập thôi.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...