Lập trình WordPress

Hướng dẫn thêm tài khoản admin trong database WordPress

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 5]

Bạn có thể tạo nhanh tài khoản quản trị (cấp cao nhất) trong website WordPress thông qua việc truy cập công cụ quản trị database nào đó, chẳng hạn như phpMyAdmin.

Bước 1: Truy cập vào database và login thành công

Bước 2: Tìm table wp_users (hoặc cái gì đó_users)

Bước 3: Chọn Insert, nhập lần lượt các thông tin sau:

  • user_login: là tên tài khoản, không dấu không khoảng cách, ví dụ codetot, hoặc nhập luôn email cũng được.
  • user_pass: nhập mật khẩu, lưu ý chọn mã hóa là MD5 nhé
  • user_email: là email của tài khoản cần tạo

Bước 4: Ấn nút Save để lưu thông tin tài khoản mới. Hãy xem trong danh sách vừa tạo ở cột ID xem tài khoản mới tạo có mã số là gì để dùng ở bước tiếp theo.

Lúc này, bạn sẽ cần set quyền cho tài khoản vừa mới tạo nữa nhé. Hãy làm theo bước tiếp theo.

Bước 5: Chuyển sang table wp_usermeta hoặc cái-gì-đó_usermeta nhé. Ta cũng dùng Insert để thêm mới.

Nhập thông tin như sau:

  • user_id: tương tự bước số 4 khi bạn có thông tin ID
  • meta_key: nhập wp_capabilities
  • meta_value: a:1:{s:13:"administrator";b:1;}

Giờ, bạn hãy lưu lại và thử đăng nhập nhé. 99% là bạn sẽ đăng nhập thành công trừ khi gặp mấy vấn đề như link login là link khác hay cần whitelist ip để truy cập thôi.

3 2 đánh giá
Đánh giá bài viết