Plugin WPML

WPML – Hướng dẫn xử lý lỗi không hiển thị dịch cho Custom Post Type

Khi bạn đăng ký mới post type, plugin dịch WPML có thể không nhận biết tự động dẫn tới một số lỗi như không hiển thị select chọn ngôn ngữ…

Read more »

Toàn tập sử dụng Gravity Forms Plugin trong WordPress

Nếu bạn có ý định kết hợp các plugin trong quá trình phát triển website WordPress, Gravity Forms là một WordPress plugin tạo form contact nhanh chóng và đa chức…

Read more »

Toàn tập về Advanced Custom Fields – Plugin dành cho WordPress

Nếu bạn đã đôi lần nghĩ tới việc nhập 1 field trong bài viết của WordPress và cần nó hiện ra ngoài website, Advanced Custom Fields là một trong những…

Read more »