Lập trình WordPress

WPML – Hướng dẫn xử lý lỗi không hiển thị dịch cho Custom Post Type

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 5]

Khi bạn đăng ký mới post type, plugin dịch WPML có thể không nhận biết tự động dẫn tới một số lỗi như không hiển thị select chọn ngôn ngữ trên các bài viết mới hay không có tuỳ chọn dịch trong wp-admin.

Mô tả lỗi của WPML

Phần language selector không còn hiện ra nữa. Phần này được gọi bằng cách sử dụng:
<?php do_action('wpml_add_language_selector'); ?>

WPML không cung cấp dịch tới custom post type hiện tại

Ngoài ra, khi quan sát trong wp-admin, bạn sẽ thấy phần này không hiện lên liên kết cho phép dịch các bài viết.

WPML không cung cấp tuỳ chọn dịch cho post type

Hướng dẫn khắc phục lỗi WPML không hiển thị chọn ngôn ngữ trong post type

Để xử lý vấn đề này, ta cần truy cập vào menu “Quản lý dịch thuật” trong tuỳ chọn của WPML.

Truy cập vào menu WPML

Tiếp theo, bạn truy cập vào menu “Thiết lập nội dung đa ngôn ngữ“, tìm tới mục “Bản dịch dạng bài viết” như trong hình bên dưới:

Truy cập menu Bản dịch dạng bài viết trong WPML

Tiếp theo, bạn lựa chọn post type vừa mới tạo và gán lại giá trị cho phép dịch.

Thay đổi tuỳ chọn WPML cho phép dịch custom post type

Kết quả cuối cùng

Và sau khi đã xử lý, ta có kết quả như hình dưới đây:

WPML cung cấp selector để lựa chọn dịch custom post type

Kết quả cho phần trong wp-admin

WPML cho phép dịch custom post type

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết