WPML – Hướng dẫn xử lý lỗi không hiển thị dịch cho Custom Post Type

Plugin WPML

Khi bạn đăng ký mới post type, plugin dịch WPML có thể không nhận biết tự động dẫn tới một số lỗi như không hiển thị select chọn ngôn ngữ trên các bài viết mới hay không có tuỳ chọn dịch trong wp-admin.