Công cụ lập trình

09/09/2021

Cách xóa thư mục trong Windows trên Powershell (Visual Studio Code)
Các bạn quen xài Linux như Mac OSX hay Linux thì câu lệnh quen thuộc và nguy hiểm nhất chính...
Xem thêm

16/06/2021

Fix lỗi trên Git: Remote rejected (shallow update not allowed)
Trong một số trường hợp như thay đổi git remote dẫn tới code không đồng bộ, bạn sẽ gặp lỗi...
Thư viện Javascript zooming

15/06/2021

Chuyển thư mục giữa hai máy chủ sử dụng SSH và rsync
Dạo này đây mình cần phải chuyển đổi máy chủ và VPS cho các website, bởi vậy mình cần nghĩ...
Code Snippets

15/06/2021

HTACCESS chuyển www về không www, từ không SSL sang SSL
Thông thường để truy cập tên miền và phục vụ việc chuyển tiếp đường dẫn SEO hiệu quả, mình sẽ...
DirectAdmin

15/06/2021

Hướng dẫn cấu hình Git đồng bộ trên hosting DirectAdmin
Sau khi bài viết Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel được cho lên, mình có nhận...
Git

12/06/2021

Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel
Rất nhiều người biết dùng GitHub, nhưng khi khách hàng yêu cầu bàn giao source code thì nén file trên...
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

02/10/2020

Đồng bộ code trong SourceTree trên máy tính Windows
SourceTree hoạt động tốt với Mac, nhưng khi sử dụng trên Windows 10 thì thường không lưu public key/private key...

07/02/2020

Cài đặt Terminus (Pantheon) trên MacOS
Cài đặt Terminus - CLI của Pantheon, giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian cho việc quản trị web...

11/09/2019

Hướng dẫn thay đổi CHMOD hàng loạt file và folder trên hosting sau khi tải lên Git
Mình có gặp trục trặc là một số hosting nhận diện việc thay đổi permission của file/folder trên Git và...

11/09/2019

Fix lỗi locale settings khi sử dụng Git hoặc SSH
Nếu bạn gặp lỗi khi đăng nhập vào SSH thấy báo lỗi "perl: warning: Setting locale failed." thì dưới đây...