Công cụ lập trình

PhpStorm

12/04/2019

Hướng dẫn cài đặt hỗ trợ WordPress trong PhpStorm
Trong PhpStorm, nếu bạn mở trực tiếp thư mục giao diện để lập trình, bạn sẽ thấy không thể debug...
Xem thêm
Bàn phím

19/02/2019

Mẹo vi editor: Xóa nhanh nhiều dòng
vi editor là một trình biên soạn sửa file gọn nhẹ phù hợp với môi trường Linux. Tuy nhiên, vì...
macOS Mojave

03/01/2019

Hướng dẫn fix lỗi không nhận Bluetooth trên macOS 10.14 Mojave
Vào một ngày đẹp trời, sau khi bạn nâng cấp lên phiên bản Mojave và phát hiện ra bàn phím...
Webpack modules

24/12/2018

Hướng dẫn thiết lập proxy cho local virtual host trong webpack
Nếu bạn sử dụng webpack và gặp trục trặc khi không thể set proxy trỏ về một tên miền ảo...
GulpJS

21/12/2018

Sử dụng gulp-plumber để xác định lỗi trong pipe
Trong khi bạn làm việc với gulpfile.js, hẳn sẽ có những lúc bạn thấy các task bị dừng lại nhưng...
Hướng dẫn sử dụng Git

08/12/2018

Tìm hiểu về trailing whitespace trong Git
Các vấn đề khi review code mà do trailing whitespace (khoảng cách) tạo ra làm nhiều người mới làm quen...

28/08/2018

Hướng dẫn backup WPEngine xuống máy tính của bạn
WPEngine cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên cho website WordPress. Bạn sẽ tải xuống các thành...
Hướng dẫn sử dụng Git

24/08/2018

Hướng dẫn đồng bộ Git branch local và origin
Trong nhiều trường hợp làm việc lâu với Git, việc branch trên máy tính của bạn và trên hệ thống...
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

24/07/2018

Khắc phục lỗi SourceTree idle quá lâu khi gặp file commit dài
SourceTree giúp bạn quan sát các nội dung commit rất rõ ràng. Nhưng sẽ làm sao nếu bạn xem một...

19/07/2018

Hướng dẫn push commit lên Pantheon.io
Sử dụng nền tảng do Pantheon.io là một trong những điều bạn nên trải nghiệm. Ta hãy cùng thử tìm...