Công cụ lập trình

Hướng dẫn backup WPEngine xuống máy tính của bạn

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 5]

WPEngine cung cấp cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên cho website WordPress. Bạn sẽ tải xuống các thành phần này trên Dashboard như thế nào?

Chức năng Backup Points của WPEngine

WPEngine đem lại sự an tâm khi cung cấp cho các bạn bản sao lưu dự phòng mỗi ngày.

Chức năng Backup Points trong WPEngine
Chức năng Backup Points trong WPEngine

Tuy vậy, bạn sẽ gặp đôi chút trục trặc nếu muốn sao lưu database theo cách thông thường bằng việc truy cập phpMyAdmin rồi export dữ liệu, đặc biệt là với website có database nặng.

Truy cập phpMyAdmin trong WPEngine
Truy cập phpMyAdmin trong WPEngine

Tuy vậy, ta có thể sử dụng chức năng tải bản Backup Points ở thời điểm gần nhất để có thể lấy về máy như hướng dẫn sau đây.

Các bước tải xuống dữ liệu trong WPEngine

Lựa chọn bản sao lưu phù hợp

Truy cập mục Backup points.

Lựa chọn môi trường (Product hay Staging).

Lựa chọn môi trường Production hay Staging trong WPEngine
Lựa chọn môi trường Production hay Staging trong WPEngine

Tiếp đó, lựa chọn bản backup phù hợp theo thời gian. Thường ta sẽ chọn bản backup gần nhất. Click vào nút “Download ZIP“. Bạn sẽ cần xác nhận muốn tải phần nào như hình dưới đây:

Xác nhận tải xuống backup của WPEngine
Xác nhận tải xuống backup của WPEngine

Nếu bạn không muốn tải tất cả (thường không cần thiết), hãy lựa chọn “Partial backup” để tải từng thành phần như dưới đây:

Hướng dẫn tải từng phần backup trong WPEngine
Hướng dẫn tải từng phần backup trong WPEngine

Do cơ chế lưu trữ của WPEngine là trên Amazon AWS nên bạn sẽ nhận qua email đường dẫn để tải về:

Tải xuống bản backup trong WPEngine qua email
Tải xuống bản backup trong WPEngine qua email

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình backup trong WPEngine xuống máy tính của bạn.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết