Sử dụng gulp-plumber để xác định lỗi trong pipe

Rate this post

Trong khi bạn làm việc với gulpfile.js, hẳn sẽ có những lúc bạn thấy các task bị dừng lại nhưng không rõ nguyên nhân. gulp-plumber là package nhỏ gọn giúp bạn tìm ra nó.

gulp-plumber là gì?

Thư viện nhỏ lẻ này được phát hành nhằm duy nhất mục đích là debug quá trình pipe của gulp và output error ra cho bạn. Lỗi này đã được thông báo tại đây.

Cài đặt và sử dụng gulp-plumber

Lệnh cài đặt trong một project đang sử dụng gulpfile.js như sau:

npm install --save-dev gulp-plumber

Sau đó, bạn có thể sửa trong file gulpfile.js như sau:

// Xác định thư viện gọi vào
var plumber = require('gulp-plumber');
gulp.task('scripts', function() {
 gulp.src('src/js/*.js')
  .pipe(browserify())
  // Gọi vào trong chuỗi pipe
  .pipe(plumber())
  .pipe(uglifiy())
  .pipe(gulp.dest(jsDest));
});

Nếu có lỗi, kết quả sẽ hiển thị như ví dụ dưới đây:

[21:46:32] Plumber found unhandled error:
GulpUglifyError: unable to minify JavaScript
Caused by: SyntaxError: Unexpected token: keyword (const)
File: /Applications/MAMP/htdocs/codetot.net/wp-content/themes/codetot/src/js/customizer.js
Line: 4
Col: 2

Như ở ví dụ trên, mình sử dụng const trong khi project chưa cài đặt babel để hỗ trợ.

Thật đơn giản, phải không? Bạn có thể tìm hiểu thêm về package này ở trong thư viện npm.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...