Công cụ lập trình

Fix lỗi locale settings khi sử dụng Git hoặc SSH

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Nếu bạn gặp lỗi khi đăng nhập vào SSH thấy báo lỗi “perl: warning: Setting locale failed.” thì dưới đây là cách fix đơn giản nhất.

Mô tả lỗi:

Lỗi này thường xuất hiện nếu trên máy tính của bạn chưa cấu hình locale setting. Điều này được thể hiện bằng việc khi bạn connect vào VPS/Server bằng SSH, dòng lệnh tương tự sẽ hiển thị báo lỗi:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_CTYPE = "UTF-8",
LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").

Cách fix:

Nếu bạn đang dùng ZSH (terminal), mở file .zshrc ra và thêm đoạn code sau:

LANGUAGE=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8

Nếu bạn đang dùng iTerm hoặc Terminal default của Mac OSX, sửa file .bashrc và thêm đoạn sau:

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_TYPE=en_US.UTF-8

Thông tin thêm về lỗi này, có thể tìm thấy tại bài viết sau trên Stackoverflow.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết