Fix lỗi locale settings khi sử dụng Git hoặc SSH

Rate this post

Nếu bạn gặp lỗi khi đăng nhập vào SSH thấy báo lỗi “perl: warning: Setting locale failed.” thì dưới đây là cách fix đơn giản nhất.

Mô tả lỗi:

Lỗi này thường xuất hiện nếu trên máy tính của bạn chưa cấu hình locale setting. Điều này được thể hiện bằng việc khi bạn connect vào VPS/Server bằng SSH, dòng lệnh tương tự sẽ hiển thị báo lỗi:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_CTYPE = "UTF-8",
LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").

Cách fix:

Nếu bạn đang dùng ZSH (terminal), mở file .zshrc ra và thêm đoạn code sau:

LANGUAGE=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8

Nếu bạn đang dùng iTerm hoặc Terminal default của Mac OSX, sửa file .bashrc và thêm đoạn sau:

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_TYPE=en_US.UTF-8

Thông tin thêm về lỗi này, có thể tìm thấy tại bài viết sau trên Stackoverflow.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...