Fix lỗi locale settings khi sử dụng Git hoặc SSH

Rate this post

Nếu bạn gặp lỗi khi đăng nhập vào SSH thấy báo lỗi “perl: warning: Setting locale failed.” thì dưới đây là cách fix đơn giản nhất.

Mô tả lỗi:

Lỗi này thường xuất hiện nếu trên máy tính của bạn chưa cấu hình locale setting. Điều này được thể hiện bằng việc khi bạn connect vào VPS/Server bằng SSH, dòng lệnh tương tự sẽ hiển thị báo lỗi:

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_CTYPE = "UTF-8",
LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").

Cách fix:

Nếu bạn đang dùng ZSH (terminal), mở file .zshrc ra và thêm đoạn code sau:

LANGUAGE=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8

Nếu bạn đang dùng iTerm hoặc Terminal default của Mac OSX, sửa file .bashrc và thêm đoạn sau:

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_TYPE=en_US.UTF-8

Thông tin thêm về lỗi này, có thể tìm thấy tại bài viết sau trên Stackoverflow.

Viết một bình luận

Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Liên hệ: 0876-80-84-80
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...
Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare

17/12/2022

Fix lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi cấu hình tên miền trên CloudFlare
Khi các bạn bật biểu tượng đám mây trên DNS của tên miền tại CloudFlare, nhiều bạn sẽ gặp tình...
Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP

16/11/2022

Hướng dẫn cài extension ioncube trên phần mềm LocalWP
LocalWP là phần mềm tạo web server dành cho fan yêu thích WordPress. Hướng dẫn này bổ sung cách cài...