Công cụ lập trình

Hướng dẫn thay đổi CHMOD hàng loạt file và folder trên hosting sau khi tải lên Git

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Mình có gặp trục trặc là một số hosting nhận diện việc thay đổi permission của file/folder trên Git và update tương tự, gây nên lỗi 500 Internal Service vì các service của server yêu cầu file (644) và folder (755).

Bởi vậy, mình phải thực hiện việc cập nhật lại hàng loạt file và folder trong cả hosting về đúng CHMOD để website không bị báo lỗi.

Các bước thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào hosting/vps bằng SSH
  2. Chuyển vào thư mục chứa website, vd public_html
  3. Chạy lệnh reset thư mục về 755: find . -type d -exec chmod 755 {} \;
  4. Chạy tiếp lệnh reset file về 644: find . -type f -exec chmod 644 {} \;

Hi vọng các bạn nếu gặp phải lỗi trên thì sẽ tìm ra cách xử lý này.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết