Fix lỗi trên Git: Remote rejected (shallow update not allowed)

5/5 - (1 bình chọn)

Trong một số trường hợp như thay đổi git remote dẫn tới code không đồng bộ, bạn sẽ gặp lỗi Remote rejected (shallow update not allowed). Hướng dẫn sau chỉ ra cách fix nhanh gọn nhất.

Lỗi Remote rejected (shallow update not allowed) xảy ra khi nào?

Trường hợp cụ thể mình gặp phải như sau:

Mình có 2 git repository khác nhau, 1 cái là cho bản gốc của code base và 1 là cho website hiện tại. Sau đó, mình archive bản gốc của code base (tức không phát hành nữa, chỉ read-only).

git remote -v
- upstream # code-base
- origin # website hiện tại

Do mình vẫn tiếp tục đẩy code thêm trên web hiện tại, nhưng lại chưa push lên upstream TRƯỚC KHI ARCHIVE, nên giờ đây một số branch và tag sẽ không lấy được mới nhất về máy.

Giờ mình muốn đẩy code lên thẳng origin vào nhánh master để lưu thành repository chính thức cho web này:

git push origin HEAD:master

Kết quả báo lỗi giống hình sau:

Lỗi Git trong Terminal

Sau đó mình tìm thấy mọi người trên StackOverFlow đưa ra phương án:

git fetch --unshallow origin

Thực tế thì cái này không hoạt động.

Phương án hoạt động đúng là:

git filter-branch -- --all

Cách này sẽ đi validate tất cả các branch và tag xem cái nào còn tồn tại để nó update lại upstream cho chính xác.

Ref 'refs/tags/v1.0.8' was rewritten
WARNING: You said to rewrite tagged commits, but not the corresponding tag.
WARNING: Perhaps use '--tag-name-filter cat' to rewrite the tag.
Ref 'refs/tags/v1.0.9' was rewritten
WARNING: You said to rewrite tagged commits, but not the corresponding tag.
WARNING: Perhaps use '--tag-name-filter cat' to rewrite the tag.
Ref 'refs/tags/v1.1.0' was rewritten

Sau khi chạy lệnh trên thì mình update push code lên bình thường.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...