Chuyển thư mục giữa hai máy chủ sử dụng SSH và rsync

5/5 - (2 bình chọn)

Dạo này đây mình cần phải chuyển đổi máy chủ và VPS cho các website, bởi vậy mình cần nghĩ cách làm sao để chuyển cho nhanh và gọn.

Một trong những vấn đề khi chuyển server là dữ liệu ở các folder /wp-content/ trong file WordPress thường nặng. Mình dùng GitHub để lưu trữ code nên chỉ cần quan tâm tới thư mục /wp-content/uploads/ là đủ. Tình huống dưới đây mô tả cách mình backup nó sang 1 server khác nhé.

Yêu cầu bắt buộc

Hai máy chủ/VPS hay hosting đều có thể truy cập bằng SSH thông qua Terminal hoặc Git Bash. Bạn có thể login thành công với command ssh username@ip_server nhé.

Bạn cần chuẩn bị sẵn thông tin của 2 máy chủ, bao gồm cả SSH port.

Trong tình huống dưới đây:
– Folder chứa website của mình là /home/runcloud/codetot.com/wp-content/uploads (mình dùng hệ thống RunCloud)
– Port SSH của mình là 333, không phải 22 như thông lệ

Các bước tiến hành chuyển server

  1. Bạn đăng nhập vào server bằng SSH và chuyển vào folder /wp-content (là folder cha chứa folder cần chuyển).
    cd wp-content/
  2. Bạn nhập câu lệnh sau
rsync -zaP uploads/ -e 'ssh -p 333' runcloud@SERVERNAME:/home/runcloud/webapps/codetot.com/wp-content/uploads

Sau đó, màn hình sẽ hỏi mật khẩu máy chủ sẽ chuyển tới. Sau khi nhập và ấn Enter, bạn sẽ thấy công việc sao chép file diễn ra.

Sao chép file và folder trong Terminal

Các tình huống control panel khác

Một số công cụ control panel sẽ có các path folder khác nhau.

cPanel Hosting

rsync -zaP uploads/ -e 'ssh -p 333' codetot@SERVERNAME:/home/codetot/public_html/wp-content/uploads

DirectAdmin Hosting

rsync -zaP uploads/ -e 'ssh -p 333' codetot@SERVERNAME:/home/codetot/domains/codetot.com/public_html/wp-content/uploads

Lưu ý thay username codetot bằng tên cPanel Hosting và thay SSH port. Nếu chưa rõ, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ hosting nhé.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...