Cài đặt Terminus (Pantheon) trên MacOS

Rate this post

Cài đặt Terminus – CLI của Pantheon, giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian cho việc quản trị web của khách hàng trên hệ thống này.

Terminus là gì?

Terminus là CLI được nhóm phát triển Pantheon – nền tảng WordPress/Drupal Hosting phát hành nhằm giúp tiết kiệm thời gian để quản trị dành cho khách hàng.

Terminus cũng như gulp, grunt, cho phép bạn gõ trực tiếp trong command, ví dụ như dưới đây, để thực hiện một tác vụ nào đó thay vì phải lên Dashboard của Pantheon để làm nhiệm vụ này.

# terminus codetot.dev ...

Cài đặt Terminus trên MacOS

Là một lập trình viên, việc sử dụng Terminus trên máy tính sẽ giúp bạn. Mình viết nhanh hướng dẫn để cài đặt ở đây cho mọi người khi mới làm quen sẽ nắm được.

Đầu tiên, bạn phải vào đúng thư mục $HOME, tạo folder “terminus”.

cd $HOME
mkdir terminus

Tiếp đến, bạn chạy dòng lệnh install của Terminus. Terminus sử dụng composer để cài đặt.

curl -O https://raw.githubusercontent.com/pantheon-systems/terminus-installer/master/builds/installer.phar && php installer.phar install

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần đăng nhập

Nếu là bạn đã tạo Machine Token từ User Dashboard của bạn:

terminus auth:login --machine-token=xxxx

Nếu bạn muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu:

terminus auth:login [email protected]

Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ có thể bắt đầu thực hiện tác vụ, ví dụ như mình muốn lấy danh sách upstream của 1 site:

terminus upstream:updates:list codetot

Ở lần đầu tiên gửi dữ liệu lên, Terminus sẽ hỏi bạn câu gì đó về điền vào danh sách trust host, bạn chỉ gõ “yes” và ấn Enter thôi nhé.

Cài đặt plugin Terminus

Terminus còn có 1 số plugin giúp mở rộng tính năng, một trong số đó là sử dụng chức năng “secrets”, tức là như sau:

Các key quan trọng của website sẽ không lưu trên database (vd trong Page Settings), mà được lưu trực tiếp trong file /wp-content/uploads/private/secrets.json. File này được Pantheon cô lập và đảm bảo không thể truy cập từ bên ngoài được. Các thông tin quan trọng như API Key tích hợp các bên khác, thông tin mã hóa đều nên đặt ở đây.

Để sửa file này, bạn có thể cài plugin Terminus secrets.

Cài đặt như sau:

mkdir -p ~/.terminus/plugins
composer create-project -d ~/.terminus/plugins pantheon-systems/terminus-secrets-plugin:~1

Sau khi cài thành công, bạn có thể set key bằng command “secrets:set” như sau:

terminus secrets:set site.env key value

Thật thú vị phải không?

Kết luận

Hi vọng hướng dẫn trên sẽ giúp cho các bạn làm quen với cách sử dụng CLI Terminus của Pantheon dễ dàng hơn.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...