Công cụ lập trình

Cài đặt Terminus (Pantheon) trên MacOS

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 1 Trung bình: 3]

Cài đặt Terminus – CLI của Pantheon, giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian cho việc quản trị web của khách hàng trên hệ thống này.

Terminus là gì?

Terminus là CLI được nhóm phát triển Pantheon – nền tảng WordPress/Drupal Hosting phát hành nhằm giúp tiết kiệm thời gian để quản trị dành cho khách hàng.

Terminus cũng như gulp, grunt, cho phép bạn gõ trực tiếp trong command, ví dụ như dưới đây, để thực hiện một tác vụ nào đó thay vì phải lên Dashboard của Pantheon để làm nhiệm vụ này.

# terminus codetot.dev ...

Cài đặt Terminus trên MacOS

Là một lập trình viên, việc sử dụng Terminus trên máy tính sẽ giúp bạn. Mình viết nhanh hướng dẫn để cài đặt ở đây cho mọi người khi mới làm quen sẽ nắm được.

Đầu tiên, bạn phải vào đúng thư mục $HOME, tạo folder “terminus”.

cd $HOME
mkdir terminus

Tiếp đến, bạn chạy dòng lệnh install của Terminus. Terminus sử dụng composer để cài đặt.

curl -O https://raw.githubusercontent.com/pantheon-systems/terminus-installer/master/builds/installer.phar && php installer.phar install

Sau khi cài đặt thành công, bạn cần đăng nhập

Nếu là bạn đã tạo Machine Token từ User Dashboard của bạn:

terminus auth:login --machine-token=xxxx

Nếu bạn muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu:

terminus auth:login --email=dev@codetot.net

Nếu đăng nhập thành công, bạn sẽ có thể bắt đầu thực hiện tác vụ, ví dụ như mình muốn lấy danh sách upstream của 1 site:

terminus upstream:updates:list codetot

Ở lần đầu tiên gửi dữ liệu lên, Terminus sẽ hỏi bạn câu gì đó về điền vào danh sách trust host, bạn chỉ gõ “yes” và ấn Enter thôi nhé.

Cài đặt plugin Terminus

Terminus còn có 1 số plugin giúp mở rộng tính năng, một trong số đó là sử dụng chức năng “secrets”, tức là như sau:

Các key quan trọng của website sẽ không lưu trên database (vd trong Page Settings), mà được lưu trực tiếp trong file /wp-content/uploads/private/secrets.json. File này được Pantheon cô lập và đảm bảo không thể truy cập từ bên ngoài được. Các thông tin quan trọng như API Key tích hợp các bên khác, thông tin mã hóa đều nên đặt ở đây.

Để sửa file này, bạn có thể cài plugin Terminus secrets.

Cài đặt như sau:

mkdir -p ~/.terminus/plugins
composer create-project -d ~/.terminus/plugins pantheon-systems/terminus-secrets-plugin:~1

Sau khi cài thành công, bạn có thể set key bằng command “secrets:set” như sau:

terminus secrets:set site.env key value

Thật thú vị phải không?

Kết luận

Hi vọng hướng dẫn trên sẽ giúp cho các bạn làm quen với cách sử dụng CLI Terminus của Pantheon dễ dàng hơn.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết