Lập trình WordPress

Hướng dẫn thêm custom style cho Block Editor trong WordPress

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Sử dụng Gutenberg, trình soạn thảo Block Editor mới, trên những giao diện WordPress không tương thích có thể khiến bạn hơi nhức mắt khi dùng font mặc định.

Hãy thử lấy ví dụ với một giao diện chưa hỗ trợ Block Editor. Khi ấy bạn sẽ thấy giao diện nhập như sau:

Block Editor khi sử dụng với giao diện không tương thích
Block Editor khi sử dụng với giao diện không tương thích

Điều này có thể điều chỉnh rất đơn giản. Ta hãy lấy thử ví dụ bộ font mặc định của Twenty Twenty.

Đầu tiên, bạn nên tạo 1 child theme cho giao diện hiện tại. Nếu bạn đang dùng theme riêng, thì ta có thể bắt đầu luôn.

Trong thư mục theme hiện tại, ví dụ wp-content/themes/codetot, ta cần tạo 1 file mới

style-editor.css (chứa style của block editor), nội dung như sau.

Tiếp đến, ta cần mở file functions.php ra đề thêm 1 đoạn code sau:

// Load style into a backend editor
function codetot_site_block_editor_styles() {
	wp_enqueue_style( 'site-block-editor-styles', get_theme_file_uri( '/style-editor.css' ), false, '1.0', 'all' );
}
 add_action( 'enqueue_block_editor_assets', 'codetot_site_block_editor_styles' );

Kết quả là khi nhập nội dung và hiển thị trong khu vực soạn thảo, ta đã thấy có font chữ từ giao diện đang sử dụng.

Load font thành công trong Block Editor WordPress
Load font thành công trong Block Editor WordPress

Hi vọng mẹo thêm vào dòng code trong giao diện WordPress sẽ giúp bạn sử dụng Block Editor thích hơn.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết