Công cụ lập trình

Đồng bộ code trong SourceTree trên máy tính Windows

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

SourceTree hoạt động tốt với Mac, nhưng khi sử dụng trên Windows 10 thì thường không lưu public key/private key SSH và dẫn tới việc không update được các branch mới nhất. Bài viết sau của Code Tốt sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi này.

Xem bài viết tại Code Tốt Academy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết