Cách xóa thư mục trong Windows trên Powershell (Visual Studio Code)

Rate this post

Các bạn quen xài Linux như Mac OSX hay Linux thì câu lệnh quen thuộc và nguy hiểm nhất chính là “rm -rf <tên folder hoặc file>”.Cách làm tương tự nếu bạn sử dụng Powershell trên hệ điều hành Windows sẽ khác đôi chút, nhưng cũng không cần bạn vẩy chuột mà gõ trong Terminal (mình thì dùng Terminal của Visual Studio Code) tương tự sẽ là:

rm -r -fo <tên folder hoặc file>

Đi qua cho xin 1 like nhé.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...