Công cụ lập trình

Cách xóa thư mục trong Windows trên Powershell (Visual Studio Code)

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Các bạn quen xài Linux như Mac OSX hay Linux thì câu lệnh quen thuộc và nguy hiểm nhất chính là “rm -rf <tên folder hoặc file>”.Cách làm tương tự nếu bạn sử dụng Powershell trên hệ điều hành Windows sẽ khác đôi chút, nhưng cũng không cần bạn vẩy chuột mà gõ trong Terminal (mình thì dùng Terminal của Visual Studio Code) tương tự sẽ là:

rm -r -fo <tên folder hoặc file>

Đi qua cho xin 1 like nhé.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết