Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit

4.5/5 - (2 bình chọn)

Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra do nâng cấp plugin, giao diện với số lượng file quá nhiều dẫn tới merge git không thành công.

Lỗi này sẽ hiện khi bạn cố gắng merge:

warning: inexact rename detection was skipped due to too many files.
warning: you may want to set your merge.renamelimit variable to at least 3389 and retry the command.
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

Để khắc phục lỗi này, chạy lệnh:

git config merge.renamelimit 10000

Nếu bạn vẫn không thể ,merge thành công, hãy kiểm tra vài dòng xem source code của nhánh chính hay nhánh phụ mới hơn và sử dụng:

git checkout origin/<nhánh force lấy code> -- <path tới folder lấy code>

Ví dụ:

git checkout origin/production -- wp-content/plugins/wordpress-seo/

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...