Sử dụng rsync cơ bản để đồng bộ giữa hai remote cloud storage

Rsync là công cụ khá hay giúp việc di chuyển dữ liệu giữa các cloud media storage, ví dụ S3, DigitalOcean Spaces tương tự như khi bạn thực hiện lệnh chuyển server. Mình thì đã áp dụng thành công cho các khách hàng tại Code Tốt để sử dụng lưu trữ cực kì hữu dụng mà chi phí lại rất phù hợp.

Đọc tiếp