Lập trình Javascript

Javascript: Xây dựng tư duy logic functional programming

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 4 Trung bình: 3.3]

Với nhiều người đã sử dụng Javascript (ES5) hay jQuery, việc biến JS trở thành 1 mớ bòng bong dường như là chuyện thường như cơm bữa. Code Tốt xin chia sẻ cách xây dựng mindset functional programming (ở mức cơ bản) để giải quyết bài toán logic khi xử lý vấn đề.

Functional Programming trong Javascript

Với ngôn ngữ như JS, xử lý ở Functional Programming có vẻ là 1 phương án lý tưởng. Functional Programming cũng có 2 xu hướng: xử lý các function và trả về 1 object, hoặc xử lý các function và không trả về kết quả gì cả (tức là thực thi mà thôi).

Ở mức cơ bản được nhắc đến trong bài viết này, bạn có thể chỉ cần nắm được việc xử lý và sử dụng các function gọn gàng đã làm một thành công. Bước nâng cao hơn mới là xây dựng đầu vào và đầu ra cho mỗi function.

Bài toán xây dựng một Accordion (dạng FAQ list)

Giả sử Code Tốt và các bạn cần xây dựng 1 list FAQ item chứa các hidden content, khi click vào item thì hiện ra.

Bài toán cần xử lý các tình huống sau:

  1. Khi chưa có item nào active, thì active item vừa được click.
  2. Khi có item nào đó khác đang active, thì disable item này trước khi acive item vừa được click.
  3. Trong cùng 1 thời điểm chỉ có 1 item active
3.4 11 đánh giá
Đánh giá bài viết