Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel

Git

Rất nhiều người biết dùng GitHub, nhưng khi khách hàng yêu cầu bàn giao source code thì nén file trên GitHub và gửi cho khách. Thực tế, cPanel cung cấp chức năng SSH Access mà nếu hosting của khách hàng có hỗ trợ, ta có thể gửi file lên thông qua SSH và tạo kết nối với GitHub.

Đọc tiếp