Hướng dẫn sử dụng WordPress

Tắt chức năng WordPress Recovery Mode

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Chức năng WordPress Recovery Mode xuất hiện từ phiên bản WordPress 5.2. Khi website có vấn đề và gây ra lỗi PHP, thay vì hiển thị ra lỗi, website sẽ hiện thông báo có lỗi xảy ra, và gửi cảnh báo tới người quản trị kèm đường liên kết khôi phục.

Việc này vừa hay lại vừa dở. Hay là khi nào bị lỗi, ta nhận được thông báo. Tuy vậy, về phía lập trình và phát triển web, ta không còn thấy thông báo lỗi PHP ở đâu, chỗ nào để mà sửa.

Để tắt cảnh báo này đi  và hiện ra thông báo, bạn mở file wp-config.php ra và thêm dòng sau:

define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );

Thêm một mẹo nữa là vẫn bật nếu cần, nhưng đổi địa chỉ nhận email thông báo lỗi sang địa chỉ của developer, vẫn là sửa file wp-config.php nhé.

define( 'RECOVERY_MODE_EMAIL', 'report@codetot.net' );

Như vậy, bạn sẽ yên tâm nhận cảnh báo trên môi trường production và kiểm tra trên môi trường local độc lập được nhé.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết