Tắt chức năng WordPress Recovery Mode

3/5 - (3 bình chọn)

Chức năng WordPress Recovery Mode xuất hiện từ phiên bản WordPress 5.2. Khi website có vấn đề và gây ra lỗi PHP, thay vì hiển thị ra lỗi, website sẽ hiện thông báo có lỗi xảy ra, và gửi cảnh báo tới người quản trị kèm đường liên kết khôi phục.

Việc này vừa hay lại vừa dở. Hay là khi nào bị lỗi, ta nhận được thông báo. Tuy vậy, về phía lập trình và phát triển web, ta không còn thấy thông báo lỗi PHP ở đâu, chỗ nào để mà sửa.

Để tắt cảnh báo WordPress Recovery Mode và hiện ra thông báo, bạn mở file wp-config.php ra và thêm dòng sau:

define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );

Thêm một mẹo nữa là vẫn bật nếu cần, nhưng đổi địa chỉ nhận email thông báo lỗi sang địa chỉ của developer, vẫn là sửa file wp-config.php nhé.

define( 'RECOVERY_MODE_EMAIL', '[email protected]' );

Như vậy, bạn sẽ yên tâm nhận cảnh báo trên môi trường production và kiểm tra trên môi trường local độc lập được nhé.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...