Sử dụng Git Blame trên SourceTree

Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Share vì hữu ích

Git Blame là một công cụ tuyệt vời cho phép chúng ta xác định được ai là người đã tạo ra sự thay đổi. Dưới đây là các bước để Git Blame trên SourceTree:

  1. File Status > Chọn All Files: Search file muốn Git Blame

 

2. Right click vào file > Chọn Blame Selected

 

Một cửa sổ Blame file sẽ hiện ra và bạn có thể thực hiện việc Blame của mình.

Share vì hữu ích

Tác giả: Đặng Linh

Frontend Developer tại Solis Lab.

Một bình luận cho “Sử dụng Git Blame trên SourceTree”

Trả lời