Công cụ lập trình

Sử dụng Git Blame trên SourceTree

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Git Blame là một công cụ tuyệt vời cho phép chúng ta xác định được ai là người đã tạo ra sự thay đổi. Dưới đây là các bước để Git Blame trên SourceTree:

  1. File Status > Chọn All Files: Search file muốn Git Blame

 

2. Right click vào file > Chọn Blame Selected

 

Một cửa sổ Blame file sẽ hiện ra và bạn có thể thực hiện việc Blame của mình.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết