Hướng dẫn sử dụng Git

Tìm hiểu về trailing whitespace trong Git

Các vấn đề khi review code mà do trailing whitespace (khoảng cách) tạo ra làm nhiều người mới làm quen với Git rất đau đầu. Code Tốt sẽ hướng dẫn…

Read more »